Työterveysyhteistyö

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä, jolla pyritään vaikuttavaan toimintaan työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Yhteistyö käynnistyy työnantajan järjestäessä työterveyspalvelut henkilöstölleen. Yhteistyön perustan muodostavat kunkin työpaikan työterveystarpeet, jotka tunnistetaan työpaikkaselvityksen avulla ja kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Tiivistetysti se on siis sitä, että yhdessä, kukin omassa roolissaan, mahdollistetaan hyvä työ ja hyvinvoiva työntekijä.