Työterveystarkastukset

Terveystarkastuksissa arvioidaan, seurataan ja tuetaan työntekijän työkykyä ja terveyttä, pohditaan kuntoutustarvetta, pyritään edistämään terveellisiä elämäntapoja, annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumiseksi ja kerätään tietoa työstä. Tarkastukset perustuvat ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen. Mikäli työhön sisältyy erityistä sairastumisen vaaraa tai terveydellisiä erityisvaatimuksia, on työnantajalla lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöille säännölliset terveystarkastukset. Näiden ohella työterveyshuollossa toteutetaan myös vapaaehtoisia työhöntulo- ja terveydenseurantatarkastuksia. Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus ohjata työntekijä työkuntoisuustarkastukseen, mikäli on havainnut työntekijän työkyvyssä heikentymistä. Ennen tarkastusta työnantajan tulee kuitenkin käydä työntekijän kanssa varhaisen tuen mallin mukainen keskustelu tilanteesta. Työntekijän työkuntoisuuteen liittyvät selvittelyt ja toimet voidaan tarvittaessa käynnistää myös työterveyshuollon aloitteesta.

Liitteet