Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon oheen työterveyspainotteista, yleislääkäritasoista sairaanhoitoa tutkimuksineen ja myös erikoislääkäreiden konsultointi on työterveyslääkärin tarvearvion pohjalta mahdollista. Medikassa toteutamme vastaanottojen ohella omana toimintanamme laboratorionäytteiden ottoa, ultraäänitutkimuksia ja magneettikuvauksia. Röntgenkuvaukset puolestaan toteutuvat terveyskeskusyhteistyönä.

Sairaanhoidon sisältyminen työterveyshuoltosopimukseen mahdollistaa työterveyshenkilöstölle aktiivisemman työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin seurannan ja nopeamman reagoinnin mahdollisiin näissä ilmeneviin ongelmiin sekä henkilöasiakkaalle viiveettömän avun saannin vaivoihin ja asianmukaiseen jatkohoitoon ohjaamisen. Työnantaja puolestaan hyötyy siitä, jos turhan hoidon odottelun sijaan työntekijä saadaan ripeästi takaisin töihin.

Työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon lisäarvo verrattuna julkisen puolen sairaanhoitoon on työntekijän työn tuntemus, jolloin oireilua, sairauslomatarvetta ja esimerkiksi muokatun/kevennetyn työn mahdollisuuksia pystytään arvioimaan työ ja sen vaatimukset huomioiden.