Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksen toteuttaminen on työnantajan vastuulla olevaa toimintaa, jonka työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat toteuttavat. Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan ja arvioidaan työn terveysvaaroja ja -haittoja sekä työn kuormitustekijöitä ja näiden terveydellistä merkitystä, mutta yhtä lailla nostetaan esiin myös työn voimavaratekijöitä. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto antaa työnantajalle suosituksia siitä, miten työoloja voitaisiin parantaa ja työntekijöiden työkykyä edistää. Työnantaja vastaa työterveyshuollon suositusten toteuttamisesta.

Työpaikkaselvityksiä tehdään

toimintaa aloitettaessa,
työn tai työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa,
työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella,
toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin

Perustyöpaikkaselvitystä voidaan tarpeen mukaan täydentää suunnatulla selvityksellä.