Toimintasuunnitelma

Työnantajalla tulee olla työterveyshuollosta ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen perustuva, kirjallinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman voimassaoloaika voi vaihdella 1-5 vuoteen, mutta suunnitelma tulee kuitenkin tarkastaa vuosittain. Toimintasuunnitelmaan kirjataan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä sopimat konkreettiset työterveysyhteistyön tavoitteet, käytännöt ja toimet niiden saavuttamiseksi, toteutusaikataulu, vastuunjako sekä se, miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan.