Hinnastot

Työterveyshuoltopalvelut laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Työterveysyhteistyötä aloitettaessa on hyvä varautua siihen, että kuluja muodostuu työpaikkaselvityskäynnin toteuttamisesta ja toimintasuunnitelman laatimisesta. Vuosittain aina tammikuussa perimme asiakasyrityksen sen hetkiseen työntekijämäärään pohjautuvan yleismaksun (v. 2023 35 euroa / hlö / vuosi). Kaikki työterveyshenkilöstön tekemä ennaltaehkäisevä työ laskutetaan ajankäytön mukaisesti ja sairaanhoitopalvelut toteutuneen mukaisesti. Kela korvaa yrityksille osan työterveyshuoltokuluista takautuvasti kunkin tilikauden päätyttyä:

Työterveyshuollon korvauksen määrä

Korvausten hakuaika on 6 kuukautta. Työterveyshuollosta toimitetaan yritykselle korvausten hakemista varten toteutuneiden kulujen osalta esitäytetty korvaushakemus.

Liitteet